Ceny nieruchomości w USA wykazują oznaki ożywienia mimo utrzymujących się trudności

../../img/real-estate.jpg

Po gwałtownym spadku od czerwca 2022 roku, ceny nieruchomości zaczęły stopniowo rosnąć w ostatnich miesiącach. Według narodowego indeksu cen nieruchomości S&P CoreLogic Case-Shiller, w kwietniu 2023 roku ceny nieruchomości były wciąż o 0,2% niższe w porównaniu do kwietnia 2022 roku. Jednak dane miesiąc do miesiąca, po uwzględnieniu sezonowych korekt, pokazały wzrost o 0,5%. Obecne ceny są teraz tylko o 2,4% niższe od szczytu osiągniętego w czerwcu 2022 roku. Podczas gdy niektóre miasta, takie jak Miami, Chicago i Atlanta, odnotowały znaczne wzrosty, inne miasta doświadczyły większych spadków cen w kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ożywienie cen nieruchomości jest pozytywnym sygnałem, ale trudności takie jak wysokie stopy procentowe kredytów hipotecznych i ograniczona podaż pozostają nadal istotne.

Ceny i różnice regionalne

Mimo ogólnego spadku cen nieruchomości w skali roku, trend wzrostowy w kwietniu sugeruje potencjalne zakończenie spadku cen, który rozpoczął się w czerwcu 2022 roku. Dane wskazują, że ożywienie nie ogranicza się do konkretnych regionów, ale jest szeroko rozpowszechnione w całym kraju. Miasta takie jak Miami, Chicago i Atlanta wyróżniają się wzrostem cen w skali roku odpowiednio o 5,2%, 4,1% i 3,5%. Z drugiej strony, miasta takie jak Boston, San Francisco i Cleveland wykazały niewielkie wzrosty, co podkreśla mieszany charakter ożywienia.

Wpływ stóp procentowych kredytów hipotecznych i warunków gospodarczych

Jednym z głównych czynników stojących za spadkiem cen nieruchomości była znacząca podwyżka stóp procentowych kredytów hipotecznych latem. Pomimo utrzymujących się wysokich stóp, nabywcy nieruchomości wydają się dostosowywać się do tego nowego stanu rzeczy. Średnia stopa procentowa kredytu hipotecznego na 30 lat obecnie oscyluje w wysokim zakresie 6%, więcej niż 2 razy więcej w porównaniu z okresami początkowymi pandemii Covid. Pomimo tego popyt ze strony kupujących pozostaje silny.

Wyzwania

Kupujący są nadal aktywni na rynku, ale napotykają na niedostatek dostępnych domów na sprzedaż. Wielu właścicieli nieruchomości korzysta z korzystnych stóp procentowych na poziomie 3%, co zniechęca ich do sprzedaży swoich domów i zakupu nowych po wyższych stopach. Brak podaży dodatkowo wpływa na wzrost cen.

Perspektywy na przyszłość

Nadchodzące miesiące będą decydujące dla określenia, czy ożywienie cen nieruchomości będzie trwałe. Zdolność rynku do poradzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez obecne stopy procentowe kredytów hipotecznych i możliwość wystąpienia recesji będzie odgrywać kluczową rolę. Podczas gdy ożywienie wykazuje oznaki stabilizacji, konieczne jest ostrożne podejście w celu oceny wpływu tych trwających czynników.

Podsumowanie

Rynek nieruchomości wykazuje pozytywne oznaki ożywienia, ponieważ ceny nieruchomości zaczęły się odbijać po znaczącym spadku. Ożywienie jest obserwowane w różnych miastach, chociaż niektóre regiony nadal mają do czynienia z większymi spadkami cen. Wyzwania stawiane przez wysokie stopy procentowe kredytów hipotecznych i ograniczoną podaż domów na sprzedaż pozostają istotnymi przeszkodami. W miarę dostosowywania się rynku do nowej normalności konieczne będzie ścisłe monitorowanie warunków gospodarczych i stóp procentowych kredytów hipotecznych, aby zapewnić zrównoważenie ożywienia. Pomimo trudności trwające ożywienie cen nieruchomości daje nadzieję zarówno właścicielom nieruchomości, jak i potencjalnym nabywcom.

We współpracy z https://budowaiwnetrze.pl

Latest Posts