ChatGPT i Quizy

../../img/quiz.jpg

ChatGPT, jeden z najbardziej zaawansowanych chatbotów, potrafi teraz doskonale radzić sobie z testami logicznymi. Jednak nie należy oczekiwać, że będzie on twórczy. Premiera GPT-4, ulepszonej wersji oprogramowania chatbota opracowanego przez OpenAI, jest jednym z najbardziej rozreklamowanych wydarzeń technologicznych tego roku. Niektórzy obawiali się, że jego niesamowita zdolność do imitowania ludzi może być zgubna dla pracowników, mogłaby być używana jako chaotyczna “deepfake’owa” maszyna lub zapoczątkować erę superkomputerów. GPT-4 jednak stanowi wyzwanie w zakresie zrozumienia, jak nowe mocne strony sztucznej inteligencji - i jej słabości - mogą wpłynąć na pracę, edukację, a nawet relacje międzyludzkie. Sztuczna inteligencja staje się zbyt inteligentna.

OpenAI jest na tyle pewne swojego produktu, że wprowadziło go na rynek wraz z komercyjnymi produktami, które już go wykorzystują, w celu nauki języka w Duolingo i pomocy w nauce dzieciom w Khan Academy.

Każdy może korzystać z GPT-4, ale na razie wymaga to miesięcznej subskrypcji ChatGPT Plus w wysokości 20 dolarów. Okazuje się, że miliony ludzi korzystały już z wersji GPT-4: Microsoft przyznał w tym tygodniu, że to właśnie GPT-4 napędza chatbota Binga, który gigant oprogramowania dodał do swojej wyszukiwarki w lutym. Firmy po prostu nie ujawniły tego do teraz. Co więc jest nowego? OpenAI twierdzi, że poprzez optymalizację “głębokiego uczenia się”, GPT-4 największe postępy poczynił w logicznym rozumowaniu i kreatywnej współpracy. GPT-4 został wytrenowany na danych z internetu, które sięgają września 2021 roku, co oznacza, że jest trochę bardziej aktualny niż jego poprzednik - GPT-3.5. Mimo że GPT-4 nadal ma problem z losowym tworzeniem informacji, OpenAI twierdzi, że jest o 40 procent bardziej skłonny do udzielania odpowiedzi opartych na faktach.

Nadejście GPT-4 to kamień milowy w rozwoju sztucznej inteligencji. Ten wysoce zaawansowany program chatbota otwiera nową erę możliwości komunikacji człowieka z maszyną. Dzięki jego umiejętnościom logicznego rozumowania i zdolności do twórczej współpracy, możemy spodziewać się rewolucji w różnych dziedzinach życia.

Jednakże, niezbędne jest nadal świadome podejście do wykorzystania sztucznej inteligencji. Choć GPT-4 przynosi liczne korzyści, istnieje ryzyko, że może dostarczać informacji nieprawdziwych lub stronniczych. To wyzwanie musi zostać podjęte przez społeczeństwo, aby stworzyć ramy regulacyjne i metody kontroli nad działaniem tej technologii.

Autor: Serwis Quizzone.pl

Latest Posts